Privacy

Verwaaijen Auto’s hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Verwaaijen Auto’s kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verwaaijen Auto’s en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verwaaijen Auto’s verstrekt. Verwaaijen Auto’s kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw geboortedatum
  • uw rijbewijsnummer of ID nummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres

WAAROM VERWAAIJEN AUTO’S GEGEVENS NODIG HEEFT

Verwaaijen Auto’s verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Verwaaijen Auto’s uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG VERWAAIJEN AUTO’S GEGEVENS BEWAART

Verwaaijen Auto’s bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

De gegevens die u aan ons geeft, verstrekken wij alleen aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Verwaaijen Auto’s worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verwaaijen Auto’s gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Verwaaijen Auto’s maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verwaaijen-autos.nl. Verwaaijen Auto’s zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Verwaaijen Auto’s neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Verwaaijen Auto’s maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verwaaijen Auto’s verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Verwaaijen Auto’s op via info@verwaaijen-autos.nl

Vragen? Stel ze via WhatsApp!